w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - O mnie

O mnie

   Witam wszystkich internautów. Aby prawidłowo i zgodnie z prawdą przedstawić moja osobę, w pierwszej kolejności wskazać powinienem na wykształcenie mechaniczne.

   Otóż w 2003 r. uzyskałem tytuł technika mechanika na specjalności – aparatura kontrolno pomiarowa i mechaniczna automatyka przemysłowa. Ponieważ ten zawód nie zaspokoił moich ambicji, w 2003 r. rozpocząłem studia prawnicze, które ukończyłem w 2009 r. Obecnie posiadam status aplikanta radcowskiego III roku.

   Jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe, związane z pracą którą aktualnie wykonuję, najpierw wspomnę, o pomocy prawnej świadczonej w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wieliczce. Dalej praca w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niepołomicach, gdzie na pełny etat związałem się z pomocą społeczną.

   W okresie od 2009 r. do teraz, współpracowałem z przeszło pięcioma ośrodkami pomocy społecznej. Współpraca ta dotyczyła wszystkich zagadnień i problemów, które wystąpić mogą w trakcie funkcjonowania każdego ośrodka pomocy społecznej.

   Z jednej więc strony pomoc prawna w ośrodkach dotyczyła spraw stricte organizacyjnych z drugiej tematem rozważań były sprawy załatwiane w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych. W tym też okresie miałem sposobność przewodniczyć Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, jak również świadczyć pomoc prawną dla mieszkańców Niepołomic, w tym także na tematy niezwiązane ściśle ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.

   Aktualnie, wspieram Kadrę Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w każdej dziedzinie. Dodatkowe funkcje, które pełnię w Ośrodku to Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Przygotowuję takżę dokumentację oraz wspieram Dyrektora Ośrodka w sprawowaniu kontroli zarządczej.

   Zachęcam wszystkich do zapoznania się z publikacjami zamieszczonymi na mojej stronie.

Grzegorz RajskiRachunek Rodzinny