w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wasze pytania

   Wasze pytania:

Wasze pytania   
   Dotychczasowe doświadczenie zdobyte w okresie prowadzenia tej strony pozwala twierdzić, że każdy z was jest spragniony odpowiedzi na często drobne, choć istotne z punktu widzenia codziennej pracy w ośrodku pytania.

    W zakładce tej znajdziecie odpowiedzi na te najbardziej ciekawe i trudne do znalezienia w przepisach kwestie. Z uwagi na ilość zapytań kierowanych w formularzach kontaktowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też  na łamach forum ośrodków pomocy społecznej, zmuszony jestem ograniczyć się do tych najmniej obszernych choć bardzo ciekawych zagadnień.
 
 

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na niektóre wasze pytania:

Wasze pytania

...
18-09-2014
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

"Czy od nieterminowej wpłaty odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze naliczamy odsetki? Uważam, że nie, ale chciałabym się upewnić jak robicie w innych OPS-ach?"

Źródło:
Użytkownik: bronka - Forum OPS
17-09-2014
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

"A co w przypadku, gdy mąż stara się o rozwód i sąd wymaga zaświadczenia , jakie świadczenia rodzina pobierała( chodzi o świadczenia rodzinne) a wniosek o powyższe świadczenia składała żona. Czy w takim przypadku można wydać zaświadczenie mężowi?"

Źródło:
Użytkownik: alina - pytanie zamieszczone w formie komentarza do artykułu "Wypłata świadczeń małżonkowi osoby uprawnionej"
17-09-2014
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

"Czy administrator danych osobowych może być jednocześnie administratorem bezpieczeństwa informacji? Czy musi być zastępca administratora bezpieczeństwa?"

Źródło:
Użytkownik: jullka - Forum OPS

17-09-2014
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

"Jeśli sąd wzywa mnie do uzupełnienia braków, bądź prosi o odpowiedz w ciągu 7 dni, to powinnam liczyć 7 dni roboczych czy 7 dni kalendarzowych - czyli 5 dni roboczych w tym przypadku? Gdzie znajdę na to odpowiedz - który artykuł."

Źródło:

Użytkownik: XYZ - Forum OPS